Hasičský pivovar Bítov - Znojmo

Jak jsme daleko s realizací hasičského pivovaru?

Nyní probíhá dokončení 1. etapy přestavby stávající budovy hasičské zbrojnice.

Provedli jsme demolici interiéru, vybourání zdiva, stržení stropu. Bylo to nutné z důvody získání potřebného prostoru pro montáž technologie pivovaru.

Proběhla výměna oken, celý prostor je více prosvětlen. Vytvořili jsme prostor pro návštěvníky a zároveň prostor pro samotný pivovar. Obě části jsou od sebe odděleny pouze nízkou zídkou, aby návštěvník mohl být přítomen v samotném procesu vaření a výroby piva.

Také došlo ke konečnému výběru dodavatele technologie pivovaru. Termín montáže technologie, září 2015, bude dodržen.

Pracujeme také na volbě názvu a loga piva. Tuto práci jsme svěřili do rukou firmě AGENT promotion z Kravska. Název piva však zůstane ještě nějakou dobu v utajení. Nicméně bude zvolen s ohledem na rodinnou tradici naší firmy a zároveň bude korespondovat s názvem pivovaru.